Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի հարթագիծը 19 սմ է, որը հիմքի հարթության հետ կազմում է α անկյունը:
 
Որոշիր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե \(cos\)α\(=\)13
 
Պատասխան՝ S կողմն=i սմ²: