Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բանաձևեր կանոնավոր բուրգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
3. Կանոնավոր բուրգի հարթագիծը

Բարդություն հեշտ

3
4. Պնդում բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Կանոնավոր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
6. Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսի հաշվում

Բարդություն հեշտ

3
7. Բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ պնդում

Բարդություն հեշտ

4.9
8. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի լրիվ մակերևույթը

Բարդություն հեշտ

1
9. Բուրգի մակերևույթների մակերեսները

Բարդություն միջին

5
10. Կողմնային մակերևույթի մակերեսը, հիմքում ուղղանկյուն եռանկյուն է

Բարդություն միջին

3
11. Բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, տրված են անկյունները

Բարդություն միջին

1
12. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

1
13. Բուրգի կողմնային մակերևույթը

Բարդություն միջին

4
14. Կանոնավոր քառանկյուն բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթները

Բարդություն միջին

5
15. Բուրգի կողմնային նիստերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար