Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բուրգի մակերևույթի մակերեսը Բուրգի մակերևույթի մակերեսը, կանոնավոր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բանաձևեր կանոնավոր բուրգի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը:
2. Բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
3. Կանոնավոր բուրգի հարթագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր բուրգի հարթագիծը
4. Պնդում բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
5. Կանոնավոր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
6. Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
7. Բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ պնդում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4.9Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել հատկությունները:
8. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի լրիվ մակերևույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր եռանկյուն բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
9. Բուրգի մակերևույթների մակերեսները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է հաշվել բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները:
10. Կողմնային մակերևույթի մակերեսը, հիմքում ուղղանկյուն եռանկյուն է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե հիմքում ուղղանկյուն եռանկյուն է:
11. Բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, տրված են անկյունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
12. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր եռանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
13. Բուրգի կողմնային մակերևույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
14. Կանոնավոր քառանկյուն բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր քառանկյուն բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները:
15. Բուրգի կողմնային նիստերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել բուրգի կողմնային նիստերը և ապա՝ լրիվ մակերևույթի մակերեսը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք <Բուրգի մակերևույթի մակերեսը> թեմայից 00:20:00 հեշտ 16Մ. Առաջադրանքներ բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք <Բուրգի մակերևույթի մակերեսը> թեմայից 00:25:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք <Բուրգի մակերևույթի մակերեսը> թեմայից 00:35:00 միջին 27.9Մ. Առաջադրանքներ բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ: