Կանոնավոր 4-անկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 1400սմ2 է:
 
Որոշիր բուրգի հարթագիծը, եթե նրա հիմքի կողմը 100 սմ է:
 
Պատասխան՝ h=iսմ: