Համաձայն ես արդյո՞ք կանոնավոր բուրգի վերաբերյալ հետևյալ պնդմանը:
 
Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա հիմքի պարագծի և հարթագծի արտադրյալի կեսին:
 
Պատասխան՝ պնդումը  է: