Բուրգի հիմքում 84 սմ պարագծով բազմանկյուն է: Բուրգի հիմքին առընթեր բոլոր երկնիստ անկյունները հավասար են: Հաշվիր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե կողմնային նիստերից մեկի բարձրությունը 36 սմ է:
 
Պատասխան՝  սմ²