Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:  
 
Նշիր ճիշտ տարբերակը: