Եռանկյուն բուրգի կողմնային կողերը հավասար են և փոխուղղահայաց:
Հաշվիր բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները, եթե կողմնային կողի երկարությունը 6 սմ է:
 
Կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝  սմ2
 
Լրիվ մակերևույթի մակերեսը՝ i+i3 սմ2