Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Բանաձրեր կանոնավոր բուրգի վերաբերյալ 1Մ.
2. Բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2Մ.
3. Կանոնավոր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը 2Մ.
4. Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսի հաշվում 3Մ.
5. Բուրգի մակերևույթների մակերեսները 5Մ.
6. Կողմնային մակերևույթի մակերեսը, հիմքում ուղղանկյուն եռանկյուն է 3Մ.