Բուրգի հիմքը 16 սմ կողմով հավասարակողմ եռանկյուն է: Կողմնային նիստերից մեկը ևս հավասարակողմ եռանկյուն է, որը ուղղահայաց է հիմքին: Մյուս երկու նիստերը հիմքի հարթության հետ կազմում են հավասար անկյուններ:
 
Հաշվիր բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
 
\(S =\)ii+ii ամ²