Լրացրու բուրգի մակերևույթի մակերեսի վերաբերյալ բերված պնդումը:
 
 բուրգի   մակերեսը  նրա հիմքի  շրջանագծի ու հարթագծի գումարի և հիմքի  արտադրյալի կեսին: