Կանոնավոր 4-անկյուն բուրգի կողմը 62 սմ է, իսկ հարթագիծը՝ 9սմ:
 
Որոշիր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկողմն=iսմ2