Համաձայն ես արդյո՞ք բազմանիստի վերաբերյալ այս պնդմանը:
 
Բազմանկյուններից կազմված մակերևույթով սահմանափակված տարածաչափական մարմինը ուղղանկյունանիստ է:
 
Պատասխան՝ պնդումը  է: