Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բազմանիստի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդում տրված նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Բազմանիստի տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդում բազմանիստի և նրա տարրերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Սահմանման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.2
6. Բազմանիստի տարրերի սահմանումները

Բարդություն հեշտ

1
7. Բազմանիստների անվանումները

Բարդություն հեշտ

2
8. Ուռուցիկ բազմանիստներ

Բարդություն միջին

6
9. Ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ բազմանիստներ

Բարդություն միջին

1
10. Ուռուցիկ/ոչ ուռուցիկ բազմանիստներ

Բարդություն միջին

5
11. Ներքին և սահմանային կետեր

Բարդություն միջին

5
12. Բազմանիստի ուռուցիկությունը

Բարդություն միջին

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար