Որոշիր այն տողը, որում թվարկված բոլոր մարմինները բազմանիստներ են: