Բազմանիստների և նրանց տարրերի մասին բերված պնդումներից (սահմանումներից) ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: