Բարդության աստիճանը
00:30:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6.2Մ.
1. Բազմանիստի տեսքը 1Մ.
2. Պնդում տրված նկարի վերաբերյալ 1Մ.
3. Բազմանիստների անվանումները 2Մ.
4. Սահմանման ձևակերպումը 1.2Մ.
5. Բազմանիստի տարրերի սահմանումները 1Մ.