Ներքևի նկարում բերված են տարածաչափական մարմիններ:  
 
mn12.png
 
Դրանցից որո՞նք են ուռուցիկ բազմանիստեր:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: