Ապացուցիր, որ ներկայացված բազմանիստը ուռուցիկ :
mn88.png
 
1. Այս տարածաչափական մարմինը բաղկացած է :
 
2. Այս տարածաչափական մարմինը ուռուցիկ բազմանիստ , քանի որ նրա բաղկացուցիչ  ոչ բոլոր  միացնող հատվածներն են ամբողջությամբ պատկանում մարմնին: