Ավարտիր այս պնդումը:
 
Դիցուք, բուրգը հատվում է   հարթությամբ:
 
Առաջացած բազմանիսը  անվանում են   :