Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հատած բուրգի նիստերի թիվը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հատած բուրգի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդում նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդման ձևակերպում

Բարդություն հեշտ

1.2
5. Հատած բուրգի գագաթների թիվը

Բարդություն հեշտ

1
6. Բանաձևեր հատած բուրգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Հատած բուրգի նիստերի և կողերի թիվը

Բարդություն հեշտ

2
8. Պնդում հատած բուգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
9. Հատած բուրգի գագաթները, նիստերը և կողերը

Բարդություն միջին

1
10. Բուրգի հատույթ

Բարդություն միջին

3
11. Կանոնավոր եռանկյուն հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

2
12. Բուրգի հիմքի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
13. Հատած բուրգի հիմքերի մակերեսների հարաբերությունը

Բարդություն միջին

2
14. Հատած բուրգի մակերևույթների մակերեսները

Բարդություն միջին

4
15. Հատած կանոնավոր բուրգ

Բարդություն միջին

3
16. Բուրգի հատույթ

Բարդություն միջին

3
17. Հատած կանոնավոր քառանկյուն բուրգ

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

1. Վարժանք «Հատած բուրգ» թեմայից

Բարդություն հեշտ

8

Նյութեր ուսուցչի համար