Քառանկյուն բուրգի հիմքին զուգահեռ հարթությունը բուրգի բարձրությունը բաժանում է գագաթից հաշված 4\(:\)9 հարաբերությամբ:
 
Հաշվիր առաջացած հատած բուրգի հիմքերի մակերեսների հարաբերությունը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
SփոքրSմեծ=ii