Հաշվիր կանոնավոր հատած քառանկյուն բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթի մակերեսները, եթե հիմքերի կողերը 7 սմ և 10 սմ են, իսկ հարթագիծը՝ 9 սմ:
Կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝  սմ²:
 
Լրիվ մակերևույթի մակերեսը՝  սմ²: