Հաշվիր կանոնավոր հատած եռանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե հիմքերի կողերը 2 սմ և 10 սմ են, իսկ հարթագիծը՝ 24 սմ:
 
Պատասխան՝  սմ²