Բուրգը հատվում է հիմքին զուգահեռ հարթությամբ: Բուրգի հիմքի մակերեսը 2592 սմ² է, իսկ հատույթի մակերեսը՝ 8 սմ². Գագաթից հաշված ի՞նչ հարաբերությամբ է հարթությունը բաժանում բուրգի բարձրությունը:

Պատասխանը գրիր անկրճատելի կոտորակի տեսքով:
 
Բարձրությունը բաժանվում է i:i հարաբերությամբ: