Հաշվիր կանոնավոր հատած քառանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե հիմքերի կողերը 4 սմ և 16 սմ են, իսկ հարթագիծը՝ 23 սմ:
 
Պատասխան՝  սմ²