Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Հատած բուրգի նիստերի թիվը 1Մ.
2. Հատած բուրգի տեսքը 1Մ.
3. Հատած բուրգի գագաթների թիվը 1Մ.
4. Բանաձրեր հատած բուրգի վերաբերյալ 1Մ.
5. Բուրգի հատույթ 3Մ.
6. Հատած բուրգի գագաթները, նիստերը և կողերը 1Մ.