Բուրգը հատվում է հիմքին զուգահեռ հարթությամբ, որը բուրգի բարձրությունը բաժանում է 5\(:\)8 հարաբերությամբ՝ բուրգի գագաթից հաշված:
 
Հաշվիր բուրգի հիմքի մակերեսը, եթե հատույթի մակերեսը 100 դմ² է:
S հիմք\(=\) դմ²:

Գրիր բաց թողնված բառը:

Եթե բուրգը հատվում է հիմքին զուգահեռ հարթությամբ, ապա հատույթում ստացվում է հիմքի բազմանկյանըբազմանկյուն: