us6.jpg
 
\(SABC\)-ն կանոնավոր եռանկյուն բուրգ է, որի կողմնային նիստերը հավասարակողմ երանկյուններ են: \(KNV\) հարթությունը զուգահեռ է \(ABC\) հարթությանը: 
                                                                                                                                                             Հաշվիր առաջացած հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե՝ 
\(AB =\) 22 մմ, \(KN = \)11 մմ
 
Պատասխան՝ 3 մմ2: