Հիմքին զուգահեռ հարթությունը վեցանկյուն բուրգի բարձրությունը բաժանում է 3\(:\)7 հարաբերությամբ՝ հաշված բուրգի գագաթից:
 
Հաշվիր հատույթի մակերեսը, եթե բուրգի մակերեսը 400 դմ² է:

 
Պատասխան՝ S հատույթ\(=\) դմ²