Հատած բուրգի գագաթների, նիստերի և կողերի վերաբերյալ բերված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: