Համաձայն ես արդյո՞ք հատած բուրգի վերաբերյալ հետևյալ պնդմանը:
 
Եթե հատած բուրգի հիմքերը \(n\)-անկյուն բազմանկյուններ են, ապա այն անվանում են \(n\)-անկյուն հատած բուրգ:
 
Պատասխան՝ պնդումը  է: