Գտիր յոթանկյուն հատած բուրգի նիստերի և կողերի թիվը:
 
Պատասխան՝ յոթանկյուն հատած բուրգն ունի  նիստ և  կող: