Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է հատած բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսի բանաձևը:  
 
Ընտրիր  ճիշտ տարբերակը: