Քանի՞ նիստ ունի հնգանկյուն բուրգը:
 
Պատասխան՝ հնգանկյուն բուրգն ունի  նիստ: