Կանոնավոր բուրգի բարձրությունը 7 սմ է, իսկ հարթագիծը՝ 23 սմ:
 
Հաշվիր բուրգի հիմքին առընթեր երկնիստ անկյունը: 
 
Պատասխան՝ β=iii