Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնավոր բուրգի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդում նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Կանոնավոր բուրգի հատկությունների ձևակերպումները

Բարդություն հեշտ

3.8
4. Պնդում կանոնավոր բուգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ կանոնավոր բուրգերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
6. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
7. Կանոնավոր քառանկյուն բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
8. Կանոնավոր բուրգի հիմքին առընթեր երկնիստ անկյունը

Բարդություն միջին

1
9. Կանոնավոր բուրգի ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

1
10. Կանոնավոր բուրգի հարթագիծը

Բարդություն միջին

2
11. Վրանի գործվածքի մակերեսը

Բարդություն միջին

5
12. Կանոնավոր բուրգի հիմքի կողմը

Բարդություն միջին

3
13. Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
14. Կանոնավոր քառանկյուն բուրգի երկնիստ անկյունը

Բարդություն միջին

3
15. Բուրգի բարձրությունն ու կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար