Բուրգի հիմքում շեղանկյուն է, որի կողմը 12 սմ է, իսկ սուր անկյունը՝ 30°
 
Բուրգի հիմքին առընթեր բոլոր երկնիստ անկյունները 60° են:
 
1. Արդյո՞ք բուրգը կանոնավոր է՝ :
 
2. Հաշվիր բուրգի բարձրությունն ու կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Բարձրությունը  3 սմ է:
 
Կողմնային մակերևույթի մակերեսը  սմ² է: