Կանոնավոր եռանկյուն բուրգում կողմնային կողը հիմքի հարթության հետ կազմում է 45°-ի անկյուն, բուրգի բարձրությունը 30 սմ է:
 
Հաշվիր բուրգի հիմքի կողմը:
 
Պատասխան՝ i3 սմ: