Կանոնավոր եռանկյուն բուրգի հիմքի կողը 12 մ է, կողմնային կողը հիմքի հարթության հետ կազմում է 30°-ի անկյուն:
 
Հաշվիր բուրգի բարձրությունը:
 
Պատասխան՝  մ: