Վրանն ունի կանոնավոր քառանկյուն բուրգի տեսք, որի հիմքի կողմը 40 դմ է, իսկ բարձրությունը՝ 21 դմ: Որքա՞ն գործվածք է անհրաժեշտ վրանը և նրա հիմքը կարելու համար:
 
telts.JPG
 
Հաշվիր երկու դեպքերն էլ:
 
1. Գտնել պահանջվող գործվածքի մակերեսը՝ չհաշվելով գործվածքի կորուստը միացման կարերի և կտրտված ավելցուկների վրա:
 
2. Գտնել պահանջվող գործվածքի ամբողջ մակերեսը՝ ներառյալ գործվածքի կորուստը, եթե այն կազմում է 50 %:
 
Պատասխան՝
 
1. Պետք է  դմ² գործվածք:
 
2. Ներառյալ կորուստը, պետք է  դմ² գործվածք: