Լրացրու կանոնավոր բուրգի վերաբերյալ բերված հատկությունները:
 
Հատկություն 1: Կանոնավոր բուրգի բոլոր  կողերը  են, ընդ որում՝ դրանք հարթության հետ կազմում են  անկյուններ:
 
Հատկություն 2: բորգի  նիստերը  և միմյանց  եռանկյուններ են: