Նայիր ցուցադրված բազմանիստի նկարին:
 
priz6.jpg
 
Տրված բազմանիստն օժտված  կենտրոնային համաչափության հատկությամբ:
 
Եթե օժտված է, ապա ո՞րն է նրա համաչափության կենտրոնը:
Եթե համաչափ չէ, ապա երկու պատուհաններում տեղադրիր «չկա»:
  
Պատասխան՝ այս բազմանիստի համաչափության կենտրոնը   հատման կետն է: