Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կենտրոնական համաչափություն ուղղանկյունանիստում

Բարդություն հեշտ

1
2. Հայելային համաչափություն ուղղանկյունանիստում

Բարդություն հեշտ

1
3. Կենտրոնային համաչափ կետեր բուրգում

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդում հայելային համաչափության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Առանցքային համաչափություն ուղղանկյունանիստում

Բարդություն հեշտ

1
6. Համաչափության սահմանման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

0.9
7. Պնդում առանցքային համաչափության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
8. Պնդում նկարի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
9. Համաչափության տեսակի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
10. Բազմանիստի կենտրոնային համաչափության հատկությունը

Բարդություն միջին

3
11. Բազմանիստի հայելային համաչափության հատկությունը

Բարդություն միջին

2
12. Համաչափության ընտրություն

Բարդություն միջին

2
13. Առանցքային համաչափ տառեր

Բարդություն միջին

1
14. Համաչափության տեսակն ու դրա հիմնավորումը

Բարդություն միջին

4
15. Պնդման ապացույց

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար