\(SABCD\) կանոնավոր բուրգը հատած է \(LNMK\)  հարթությամբ, որն անցնում է բուրգի կողմնային կողերի միջնակետերով:
 
Piramida.png
 
Գտիր \(N\)  կետի նկատմամբ \(S\) կետին համաչափ կետը: