Համաձայն ես արդյո՞ք հետևյալ պնդմանը:
 
Եթե \(AB\) հատվածն ուղղահայաց է \(α\) հարթությանը և հատման կետում կիսվում է, ապա \(A\) և \(B\) կետերը հայելային համաչափ են \(α\) հարթության նկատմամբ: