Տրված է \(ABCDNKM\) ուղղանկյունանիստը, որի հիմքերը քառակուսիներ են: 
 
Որոշիր \(BD\) ուղղի նկատմամբ \(C\) կետին համաչափ կետը:
 
ուղղ.png
Պատասխան՝ \(C\) և  կետերը համաչափ են \(BD\) ուղղի նկատմամբ: