Ավարտիր այս սահմանումը:
 
Տարածության \(A\) և \(B\) կետերը կոչվում են \(α\) հարթության նկատմամբ , եթե \(α\) հարթությունն  \(AB\) հատվածին և անցնում է նրա :