Համաձայն ես արդյո՞ք հետևյալ պնդմանը:
 
Եթե \(AO = AB\), որտեղ \(A\) կետը \(O\)\(B\) և \(c\) փոխուղղահայաց ուղիղների հատման կետն է, ապա \(O\) և \(B\) կետերը առանցքային համաչափ են \(c\) ուղղի նկատմամբ: