Տրված է \(ABCDNKM\) ուղղանկյունանիստը, որի հիմքերը քառակուսիներ են: 
 
Ընտրիր \(DNLB\) հարթության նկատմամբ \(N\) կետին հայելային համաչափ կետը:
 
ուղղ.png
Պատասխան՝ \(N\) և  կետերը համաչափ են \(DNLB\) հարթության նկատմամբ: